Peter Gillies Holiday Park – Ostapen Group Reply – Radar

Peter Gillies Holiday Park – Ostapen Group Reply – Radar

Zoals al vaak gecommuniceerd aan alle gasten die er om hebben gevraagd, is het thans nog onduidelijk wanneer het park exact weer open kan. Dat komt door de sluiting van het park door de gemeente. Gelukkig is er een nieuwe pachter gevonden. De pachter is in gesprek met de gemeente over heropening. Hopelijk gedoogd de gemeente spoedig de heropening hangende de reeds door haar ingediende vergunningsaanvraag. 

[–>

Dat is dus tevens de begrijpelijke reden dat er nog niks te zeggen is over welke rechten de gasten exact hebben. Cliënte begrijpt dat dit enorm vervelend is voor de gasten, maar het is thans niet in de handen van cliënte helaas. Het is overigens niet een vaststaand gegeven dat sowieso alle gasten hoe dan ook recht hebben op een terugbetaling danwel als ze er recht op zouden hebben, welke exact bedrag dat zou zijn. Er zijn immers allerlei heropenings scenario’s mogelijk thans. 

[–>

U schrijft – zonder enige motivering of onderbouwing dat u ‘mensen zou hebben gesproken die de kans nul achten dat het park open gaat dit jaar’. Dat klinkt niet erg wijs. Die mening deelt cliënte allerminst. Integendeel, het verbaast dat u dit zo bloot stelt. Hoe beoordeelt u zelf deze niet onderbouwde stelling en waar is deze exact op gegrond? Immers: de Gemeente zou op korte termijn een heropening kunnen overwegen, danwel na vergunningsverlening het park kunnen laten heropenen na zes weken, het is pas medio april, het seizoen is pas net begonnen en loopt nog tot en met het najaar.  

See also  Kevin Spacey in court in assault and assault case: This is happening | #Me too

[–>

Tenslotte geldt dat zodra de situatie terzake de heropening helder en duidelijk is, elk individueel geval uiteraard goed bekeken en behandeld zal worden. Alle gasten die cliënte hebben aangeschreven, hebben of al een reactie ontvangen of worden nog beantwoord de komende periode. Het is niet totaal zo dat er niet wordt gereageerd, integendeel: zowel middels persberichten, het televisieprogramma als via directe briefwisselingen wordt er zorgvuldig gereageerd. Dat beeld dat u schetst is dus onwaar en tendentieus. Het past wellicht in uw TV format, maar verder blijkt uit mijn dossier dat alle brieven zijn beantwoord of – de meer recente brieven- ter beantwoording voorliggen.

[–>

Op uw vraag wie de pachter is en wat deze wel of niet gaat doen kan cliënte geen antwoord geven uiteraard, dat is niet aan haar. Oostappen heeft miljoenen gasten meer dan 40 jaar een geweldige, betaalbare vakantie laten genieten op haar parken en is daar trots op en dankbaar voor. 

[–>

Zoals jullie bekend zijn er ontwikkelingen rondom het park Prinsenmeer. In tegenstelling tot wat u schrijft kan het contract niet zomaar ontbonden worden.

[–>

De mensen die zich bij cliënte hebben gemeld, hebben een alternatief aanbod gekregen. In het geval van Lorie geldt dat dit in hun geval geen optie is, wat cliënte natuurlijk betreurt. Echter heeft cliënte gedaan wat zij op dit moment binnen haar mogelijkheden ligt.

[–>

Voor wat betreft het annuleringsfonds geldt; die had Lorie kunnen afsluiten, die mogelijkheid wordt door cliënte ook uitdrukkelijk geboden in de toepasselijke voorwaarden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *