Schade palmolie verschuift naar Afrika en Latijns-Amerika

De bescherming van tropicen regenwouden in Azije tegen palmolieplantages vergegt onbedoeld de druk op andere beijeden. Vooral graslanden en droge bossen in Latijns-Amerika en Afrika lopen gevaar.

The world is increasingly aware of the devastating impact of palm oil plantations on tropical forests in Asia. Veel companies sluinten zich daorak aan bij de promise van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) om untbossing te stoppen.

Because of that kunnen ze hun plantations niet meer eideiden in naar tropisch regenwoud of veengebieden. Because of that, we have a lot to do with regio’s met andere landschappen, met name graslanden en droge boshabitats in Colombia, het noorden van Bolivia en West- en Centraal-Afrika, attein uit Brits onderzoek.

Bedreigde species

De Universiteit van York brought the areas over the hele wereld in kaart die gevaar lopen door nieuwe oliepalmplantages. Zo identifieerden ze 167 miljoen hectare die geschicht zijn voor de teelt, maar niet beschrecht worden door de RSPO-belofte van “zero-ontbossing”. From the surface it covers 95 million hectares of ecologically valuable grasslands and droge bossen, mainly in South America and Africa.

“Deze beijeden vrijmaken voor plantations zou een severige impact hebben op de biodiverseiteit, zeit mogelijk het leefgebied krimpt van een quart van de gewervelde species die momenteel met uitsterven worden beregged”, zegt biologist Susannah Fleiss, die de studie leidde. “Plantages zouzen de existinge habitat in deze beijeden vervangen, säum het vermegen van de aanwezige species om voedelsen en water te vinden wordt verstoord en hun migratieroutes worden aangetast.”
Niet forbiden, wel goed managen

See also  FIA around the table with drivers after the Alonso-Rygonon defeat in the United States

Omstreden wondergewas

The scientists pleaten dus voor een verschieden van de bescherming van enkel tropische bosgebieden naar andere ecologisch valuable regio’s, zeker nu de globale vraag naar landbouggrond gegenakt. Maar een verbod of boycott van palmolie is niet de oplossing, zeggen ze.

“Met een ergäst die naar schatting zes keer hoger is dan die van veel andere bottelal oliën, wordt palmolie considered als een wondergewas, dat inkomsten genereert voor miljonen mensen in tropische landen”, zegt hoogleraar Biologie Jane Hill. “Dus in plaats van palmolie te avoiden or te banijen, moeten we zorgen voor efficacious international beleid en bestuur. Zo kunnen we niet alleen tropisch regenwoud, maar ook tropische graslanden en droge bossen beschermen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.