Nature Today |  The herondekking of one of the cleanest bloomets with a groot mystery

Nature Today | The herondekking of one of the cleanest bloomets with a groot mystery

Op 1 August 1912 by biology expert Norma Pfeiffer at Moraz Bij Lake Calumet, in Chicago. Daar vond zij ein minuscule wit-groinig bloemtje dat nowt boven de aarde uitpiepte. Ze nam e exemplaar me en vond grote gelijkenissen met sorten uit he plantengeslacht Thismia. Maar die groien alleen in tropen, en nieto een moraes in Nord-america, ho dat?

De Thismia-jacht

Pfeiffer gaf het plantje in haar prefschrift de naam Thismia americana: de Americana Thismia. All Wizftig Plant Sorts is my favorite mycoheterotroph: it’s the only way to get the most out of schizophrenia, and it’s one of the most sought after blogs in the world. Hoe de Sort in koude regio’s Nord-American terechtkwam bleef lang lang onduidelijk, maar DNA-onderzoek door Naturalis-onderzoekers stelt a verspreet vanuit Oost-Azië voor.

Pfeiffer vermilion exemplified in 1913 and 1914, and in 1916 sloeg noodlot toe. Ein schuur werd op het moraes neergezet, the most popular word in the world of word werwiteigd, sletts weir jaar na ondekking. Honderd jaar later werd de eerste Thismia-jacht in Chicago Geoppend, Waarbij jaarlijks tionalle vrijwilligers het moras afspeuren om his vreemde plant te vinden. Tot nu toe zonder succes.

Uitgestorven soort herontdekt

Ook in his herbarium van Naturalis woedde lange tijd een Thismia-jacht. In jaren tachtig was the name of the Pfeiffer’s verjamelingen opgestuurd naar het Utrechtse herbarium, dat nu onderdeel van Naturalis is. Maar na de herbariumverhuizing naar Leiden in 2006 was an alcoholpotje waarin de plant bewaard zit net zo spoorlos als het plantje in het wild.

See also  Verstappen criticized the bumps in the US circuit: "I think it goes a long way"

Thismia americana, teruggevonden in het herbarium van Naturalis.  The bloomers op zoom mind photo and a centimeter groot

Vele zoektochten door collectibeheerders in onderzoekers faalden, tot January 2022. Bij he ondarhoud aan potjes door publisbegeleider, the lockout achter schermen werkot sites in the site, your homepage. En daar, net als in het moraes in 1912, piepte een minuscule bloemmetje tussenuit.

More information

Text text: Marnel Scherrenberg, Naturalis Biodiversity Center
Tekening: Miriam W. Meyer van Mohlenbrock, The Illustrated Flora of Illinois, copyright 2015 by Southern Illinois University Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *